Jun 02 2018

PRIVREDNICI ZAPADNOBAČKOG OKRUGA NA SAJMU CHINA SMART EXPO U BUDIMPEŠTI

U organizaciji PKS-RPK ZBUO Sombor delegacija privrednika Zapadnobačkog upravnog okruga posetila je 31.05. – 01.06 2018.godine  IX Sajam China Smart Expo u Budimpešti. Na ovogodišnjoj sajamskoj manifestaciji predstavljena su dostignuća kineske privrede u oblasti industrije, građevinarstva, proizvodnje tekstila, dečije konfekcije, turizma i obrazovanja. Tokom  izložbe privrednici su održali preko 120  B2B sastanaka sa kineskim privrednicima, na kojima su uspostavljeni prvi kontakti i dogovorena buduća komunikacija i saradnja. Pored privrednika u delegaciji su bili i predstavnici Škole za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, koji su imali uspešne razgovore sa pet univerziteta, sa kojima su dogovoreni uslovi potencijalne saradnje, a u toku su i pripreme za izradu pisma namera. Potpisivanjem ovih dokumenata počeće i zvanično dogovaranje i uspostavljanje trajnog partnerstva. Privrednici Zapadnobačkog upravnog okruga i predstavnici PKS-RPK Sombor primljeni su u Ambasadu Republike Srbije u Budimpešti. Delegaciju privrednika primio je Ministar-savetnik za ekonomske poslove Oto Kišmarton. Savetnik je  obećao pomoć privrednicima na promociji  privrede Zapadnobačkog upravnog okruga i uspostavljanju saradnje sa privrednicima  Mađarske.  Dogovoreno je da se u toku leta izvrše pripreme, a da se na jesen održi sastanak naših privrednika sa  predstavnicima privrede Mađarske. Domaćin ovog foruma biće Ambasada Republike Srbije u Budimpešti.